درباره ما

سامانه رزرو اقامتگاه های مسافرتی، با هدف تسهیل بهره مهندی کارکنان و بازنشستگان محترم شهرداری سمنان از خدمات اقامتگاه های مسافرتی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شده است.
تلاش ما این است تا با ارائه راه حل های نوین، همواره بسوی افزایش راه های دسترسی به خدمات شهرداری و رفاه هرچه بیشتر شهروندان محترم و کارکنان خدوم شهرداری سمنان در حرکت باشیم.
لطفا جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری سمنان، نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را از طریق آدرس fava@semnan.ir برای ما ارسال فرمائید.